LinkedIn

Aleksandra Oczkowska

Analytics


W Tomczak Stanisławski zajmuje się analityką danych marketingowych. Oceniam skuteczność akcji pod względem założonych celi, wyciągam wnioski i podaję dalsze rekomendacje.

Moim zadaniem jest przede wszystkim weryfikacja, czy prowadzone działania marketingowe przynoszą spodziewane efekty i czy są rentowne – na podstawie danych możemy wyciągnąć wnioski, co działa, a co nie przynosi nam żadnych zysków (i powinniśmy to zmodyfikować lub wyeliminować).

Od początku kariery zawodowej jestem związana z marketingiem, gdzie najbliższe jest mi podejście data driven. Zakłada ono opieranie decyzji przede wszystkim (i tam, gdzie jest to możliwe) na twardych danych, a nie na intuicji bądź emocjach, które mogą być zawodne. Nowe technologie umożliwiają nam zbieranie danych z ogromnej liczby źródeł, dzięki czemu jesteśmy w stanie wiele rzeczy zweryfikować. Trzeba tylko wiedzieć, jak z tego korzystać.

Wolny czas spędzam aktywnie: uwielbiam treningi siłowe i długie spacery z pieskiem.